November

Topic – Bare Feet

November månads tema för Five12 är Bare Feet, ett tema där min spontana tanke var de numera klassiska “fot mot” bilderna, det kändes dock svårt såhär i november.

//Lisa Westermark

 Victoria Ben-ChivarStuck in Summer

Lisa Westermark Bare feet

CJ Carlbom – Bare feet

Magnus Nystedt – Steptoe and son

Crystal Nystedt – a-flip-a-flopping