August

Topic – Ritual

Augusti månads tema i Five12, ritualer, får mig att tänka på ljus. Något som återkommer i många traditioner och ritualer. Oavsett om det är födelsedagar som här, julafton eller tändande av ljus i kyrkan.

//Lisa Westermark

Victoria Ben-Chivar – Semester ritual

Lisa Westermark – Rituals of life

Crystal Nystedt – When will we learn?

Magnus Nystedt – Blood, sweat and tears

CJ Carlbom – Aug Ritual